Register | Login

Vi är Bräcke diakoni. Mer än 90 år av vård och omsorg utan vinstsyfte, för dem som behöver det.
Men inte bara. Vi vill vara med och göra hela samhället medmänskligare.

Who Voted for this StoryPligg is an open source content management system that lets you easily create your own social network.

Username:

Password:

Remember: